Warranty

* Warranty-directions for the netherlands

- English version

General:

The warranty covers all material and product defects, which may occur under normal use. The warranty period is 24 months from the day of purchase. All warranty-claims should be directed only to the dealer / retailer where you bought the item. Keep the original proof of purchase in a safe place. Warranty repairs will be refused if no proof of purchase can be presented.

Return the product to the dealer / retailer where you bought the item in its original packaging, if possible; otherwise ensure safe and proper packaging. The risk of transport damage lies with you. We take no responsibility for included accessories such as DVDs, USB devices, etc.
Add a clear description of the problem.

Scope:

We determine whether the defective device will be exchanged or repaired. Consumables (components expected to be replaced during the lifetime of the product) are not covered by this warranty (see point 6).

For repairs outside the warranty period or caused by damages due to improper use we reserve the right to charge material and labor costs.

Exclusion:

Damages caused by external influences, negligence, improper use, modifications, additions, use of third party spare parts, careless transportation, poor transport packaging or damage during return are at your risk.

Warranty Conditions:

 1. The warranty is only valid with proof of purchase.
 2. No warranty if no purchase date is listed.
 3. No warranty if the product is used improperly or not according to the user manual, faulty repairs and after expiration of the warranty period.
 4. Contact your dealer for warranty claims and complaints.
 5. Shipment of goods at your cost and your risk.
 6. Batteries, antennas, cables, buttons, battery covers, cassettes and other accessories are not covered by this warranty.

* Garantievoorwaarden voor nederland

- Dutch version

Algemeen:

De garantie betreft alle soorten van materiaal- en productschade, die bij normaal gebruik kunnen optreden. De garantietijd bedraagt 24 maanden, die ingaat op de dag bij aankoop van het product. Garantie-aanspraken kunnen enkel met de dealer / retailer waar u het apparaat gekocht heeft afgewikkeld worden. Bewaar het orginele aankoopbewijs goed. Een garantie-anspraak wordt geweigerd als het orgineel aankoopbewijs niet aanwezig is.

Zorg er voor dat uw apparaat in geval van opsturen naar de dealer / retailer in de orginele verpakking zit, is dit niet mogelijk zorg dan voor een goede en degelijke vervangende verpakking. Het transportrisico ligt bij u. Als naast het product, met haar accesoires nog andere zaken meegestuurd worden zoals, dvd's, usb's enz., dragen wij hier geen verantwoording voor.
Voeg een duidelijke omschrijving van de klacht bij.

Omvang:

Als uw apparaat onder de door ons aangewezen garantievoorwaarden valt, bepalen wij of uw apparaat gerepareerd of vervangen word. Verbruiksartikelen (componenten waarvan kan worden verwacht dat zij gedurende de levensduur van het product moeten worden vervangen) vallen niet onder de garantie (zie punt 6).

Als bij het repareren geconstateerd word dat het defect buiten de garantie valt of dat het defect ontstaan is door oneigenlijk gebruik, houden wij het recht om de reparatie en materiaalkosten aan u te factureren.

Uitsluiting:

Schade ontstaan door externe invloeden, achteloze beschadigingen, ongepast gebruik, veranderingen in het apparaat, uitbreidingen, invoeging van vreemde onderdelen, onzorgvuldig transport, slechte vervoersverpakking, of beschadiging bij retourzenden is voor uw eigen risico.

Garantievoorwaarden:

 1. Alleen met geldig aankoopbewijs kunt u een beroep doen op de garantie.
 2. De garantie vervalt wanneer er geen aankoopdatum is vermeld.
 3. De garantieverplichting vervalt indien het apparaat ondeskundig of niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door ondeskundige reparatie's die aan het apparaat zijn verricht of zodra de garantie termijn verstreken is.
 4. Klachten dient de koper af te handelen met de winkel of rechtspersoon waar het apparaat gekocht is.
 5. Als u goederen opstuurt dient dit franco en voor uw eigen risico te geschieden.
 6. Batterijen, antenne's, snoeren, knoppen,batterijkleppen, cassettekleppen en andere accessoires vallen buiten de garantie.

For all other countries please ask the importer responsible for this country or ask your local dealer / retailer.
The importer from your country you can find in the country list under Where to buy.